Понеделник 25, Януари 2021г.

УЧАСТИЕ НА ДЕТСКА ГРАДИНА №1  ПО ПРОЕКТ BG05M20P001-3.005-004 "АКТИВНО ПРИОБЩАВАНЕ В ПРЕДУЧИЛИЩНОТО ОБРАЗОВАНИЕ" ФИНАНСИРАНО ОТ ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА  "НАУКА И ОБРАЗОВАНИЕ ЗА ИНТЕЛИГЕНТЕН РАСТЕЖ", СЪФИНАНСИРАН ОТ ЕВРОПЕЙСКИ СОЦИАЛЕН ФОНД, ДЕЙНОСТ 2

Публикувана на: 19.09.2019г. (обновена на: 08.01.2021 09:02:00)