Сряда 18, Май 2022г.
История на детската градина

ДЕТСКА ГРАДИНА №1 ВКЛЮЧВА СГРАДИТЕ НА ЦДГ"ЗВЪНЧЕ", ЦДГ"РОЗА", ЦДГ"ЙОРДАНКА ЧАНКОВА" ДИМИТРОВГРАД И ЦДГ"ИГЛИКА" СЕЛО ЯБЪЛКОВО.

В СЪСТАВА НА ДГ№1 СА ДЕТСКИ ГРАДИНИ С БОГАТА ИСТОРИЯ, ТРАДИЦИИ И ДОСТОЙНСТВО.

ПЪРВАТА ДЕТСКА ГРАДИНА В ДИМИТРОВГРАД Е "ЙОРДАНКА ЧАНКОВА" ОТКРИТА ПРЕЗ 1952 ГОДИНА. ПРЕЗ 1967 ГОДИНА Е ЗАПОЧНАЛА РАБОТА ДЕТСКА ГРАДИНА "ЗВЪНЧЕ", А "РОЗА" Е ОТВОРИЛА ВРАТИ ПРЕЗ 1976 ГОДИНА.

ПРЕЗ ВСИЧКИТЕ ТЕЗИ ГОДИНИ В ПЕДАГОГИЧЕСКИЯ, НЕПЕДАГОГИЧЕСКИ И АДМИНИСТРАТИВЕН ПЕРСОНАЛ СА РАБОТИЛИ УМНИ, КАДЪРНИ И ДОСТОЙНИ ХОРА. ЗА НАС НАЙ-ВАЖНОТО В РАБОТАТА НИ Е ДА ОТСТОЯВАМЕ СВОЯТА ЗНАЧИМОСТ, ВАЖНОСТ, СПЕЦИФИЧНОСТ И НЕПОВТОРИМОСТ ЗА РАЗВИТИЕТО НА МАЛКИЯ ЧОВЕК - ДЕТЕТО.

РАЗПОЛАГАМЕ С ДОБРА МАТЕРИАЛНО-ТЕХНИЧЕСКА БАЗА. СГРАДИТЕ В ДИМИТРОВГРАД СА САНИРАНИ, ОБОРУДВАНИ, ОБЗАВЕДЕНИ, КОИТО НИ ДАВАТ ВЪЗМОЖНОСТ ДА ПРЕДЛАГАМЕ ОБРАЗОВАТЕЛНА СРЕДА, ОРИЕНТИРАНА КЪМ ДЕТЕТО, КЪМ НЕГОВИТЕ СПОСОБНОСТИ И КУЛТУРА,ОСНОВАНА НА ИЗПОЛЗВАНЕ НА РАЗЛИЧНИ ИНФОРМАЦИОННИ РЕСУРСИ.

ОСОБЕНО ТОЛЕРИРАМЕ ПРОЯВАТА НА СЪТРУДНИЧЕСТВО, ПАРТНЬОРСТВО, ТЪРСЕНЕ, ЛЮБОЗНАТЕЛНОСТ, ПОДКРЕПА, НАСОЧВАНЕ И ОТКРИВАНЕ НА НЕЩАТА ОТ ЖИВОТА.

ГАРАНТИРАМЕ РАВНОПОСТАВЕНОСТТА НА ВСЯКО ДЕТЕ ПРИ ВЪЗПИТАНИЕТО И ОБУЧЕНИЕТО ИМ.

ЗАПАЗВАМЕ РЕГИОНАЛНАТА КУЛТУРНА ИДЕНТИЧНОСТ ЧРЕЗ ВЪЗПИТАТЕРНО-ОБРАЗОВАТЕЛНАТА РАБОТА, ПРАЗНИЦИТЕ В ДЕТСКАТА ГРАДИНА И УЧАСТИЯТА НИ В ГРАДСКИ МЕРОПРИЯТИЯ.

РАБОТИМ ЗА ПОВИШАВАНЕ РАВНИЩЕТО НА ЖИТЕЙСКО-ПЕДАГОГИЧЕСКАТА КУЛТУРА НА СЪВРЕМЕННОТО СЕМЕЙСТВО.

Сподели: