Сряда 18, Май 2022г.

1. Здравка Начева- Главен счетоводител

 

2. Диана Иванова - ЗАС ДГ " Звънче "

3. Стефка Генева - готвач ДГ " Звънче "

 4.Лина Грозева - помощник - готвач ДГ " Звънче "

5. Надка Проданова - помощник - възпитател ДГ " Звънче "

6. Надка Делчева - помощник - възпитател ДГ " Звънче "

7. Димитрина Ставрева - помощник - възпитател ДГ " Звънче "

8. Иванка Христозова - помощник - възпитател ДГ " Звънче "

9. Емил Митев- Работник - поддръжка сгради ДГ " Звънче "

 

1. Галя Димитрова - ЗАС

2. Анка Тодорова - готвач 

3.  Пенка Делчева  - помощник - готвач ДГ " Роза "

4. Таня Караджова - помощник - възпитател ДГ " Роза "

5. Бинка Петкова - помощник - възпитател ДГ " Роза "

6.Катя Радева - помощник -  възпитател ДГ " Роза "

7. Валентина Господинова - помощник - възпитател ДГ " Роза "

8. Гергана Попова  - помощник - възпитател ДГ " Роза "

9.Хубен Хубчев - работник -Поддръжка сгради ДГ " Роза "

 

1. Донка Вангелова -  помощник - възпитател  с.Ябълково

2. Недялка Тенчева - 1/2 помощник - възпитател , 1/2 готвач с.Ябълково

Сподели: