Вторник 18, Януари 2022г.

Екипи по групи 

Публикувана на: 19.10.2017г. (обновена на: 10.01.2022 09:25:00)

                          ДГ №1 -" Звънче "

I група / Иглика /  - Златка Запрянова - Старши учител
                                  Мария Топалиду - Старши учител
                       
Пом.възпитател - Иванка Христозова

II група / Лилия /  -   Зорница Станева -  учител
                                 Яна Михайлова - учител
                       Пом.възпитател - Димитина Ставрева

III група / Роза / - Таня Канева - старши учител 
                               Петя Маркова  - старши учител
                      Пом.възпитател - Надка Делчева

IV група / Теменужка / -  Димка Георгиева - учител
                                           Мария Лозева - старши учител
                               Пом.възпитател -
Надка Проданова

                            ДГ№1 -  " Роза "

I група -  
   Галина Точева -  учител
                     Теодора Узунова - учител

                     Пом.възпитател: Таня Караджова 


II група -   Иванка Петрова - старши учител

                     Теодора Георгиева -  учител

                     Пом.възпитател: Катя Радева


III група - 
  Румяна  Крумова - старши учител

                      Радостина Стоева - Пепелянкова -  учител

                      Пом.възпитател: Бинка Петрова


IV група -    Мерал Рашид / Атанаска Вълева/ -
учител

                        Гергана Делчева - старши учител

                        Пом.възпитател: Гергана Попова

 

                    ДГ№1 -  с. Ябълково

СМЕСЕНА  ГРУПА –3 - 7  г.

                  Учители: Атанаска Димитрова - старши учител

                                  Дора Динева - учител

                 Пом.възпитател: Донка Вънгелова, 0,5 Недялка Василева  

Сподели: